Jönköping
mån 23 apr kl 16  Halvklart  

måndag
12
 
7
4
tisdag
10
 
6
4
onsdag
11
 
5
6
torsdag
9
 
3
4
fredag
9
 
5
5
lördag
11
 
3
3
Detaljerad prognos för
Mullsjö
10 °
Habo
10 °
Vaggeryd
10 °
Varning klass 3, Sverige
Gävleborgs inland
Varning klass 3 extremt höga flöden, Norralaån
Klass-3 flöden i Norralaån. En liten och snabb station och är kulminerande.
Gävleborgs kustland
Varning klass 3 extremt höga flöden, Norralaån
Klass-3 flöden i Norralaån. En liten och snabb station och är kulminerande.
Varning klass 2, Sverige
Gävleborgs inland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Gavleån
Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden.
Dalarna
Varning klass 2 mycket höga flöden, Gavleån
Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden.
Gävleborgs kustland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Gavleån
Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden.
Gävleborgs kustland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Södra Dalarna och Gävleborgs län
Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.
Gävleborgs inland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Södra Dalarna och Gävleborgs län
Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.
Dalarna
Varning klass 2 mycket höga flöden, Södra Dalarna och Gävleborgs län
Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.
Gävleborgs inland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Testeboån
Snösmältningen gör att flödena stiger och för Testeboån väntas flödena nå klass-2 nivåer under dagen.
Gävleborgs kustland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Testeboån
Snösmältningen gör att flödena stiger och för Testeboån väntas flödena nå klass-2 nivåer under dagen.
Varning klass 1, Sverige
Skagerak
Varning klass 1 kuling
Från tisdag eftermiddag, väst eller sydväst 15 m/s.
Örebro
Varning klass 1 höga flöden, Arbogaån
I de övre delarna av Arbogaån stabiliseras flödena och är under dagen kulminerande. I de nedre delarna är flödena fortsatt stigande och når klass-1 nivåer under de kommande dagarna.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Hedströmmen
Fortsatt klass-1 varning för övre delen av Hedströmmen. Nu stiger även flödena i den nedre delen där flödena väntas nå klass-1 nivåer under de kommande dagarna.
Västmanland
Varning klass 1 höga flöden, Hedströmmen
Fortsatt klass-1 varning för övre delen av Hedströmmen. Nu stiger även flödena i den nedre delen där flödena väntas nå klass-1 nivåer under de kommande dagarna.
Västmanland
Varning klass 1 höga flöden, Kolbäcksån
Flödena i hela Kolbäcksån är nu stigande och väntas nå klass 1-varning under kommande dagar.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Kolbäcksån
Flödena i hela Kolbäcksån är nu stigande och väntas nå klass 1-varning under kommande dagar.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Lillälven
Fortsatt klass 1-flöden i nedre delen av Lillälven. Flödena för denna del väntas kulminera i slutet på denna vecka, vecka 17. Varningen för Lillälven kan komma att utökas inom några dagar till att även gälla delar av ovan lagd varning.
Härjedalsfjällen
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Värmland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Jämtlandsfjällen
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Jämtland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Gävleborgs kustland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Örebro
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Västernorrland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Västmanland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Gävleborgs inland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Värmland
Varning klass 1 höga flöden, Norsälven
Flödena i Norsälven är stigande. Nu stiger även flödena i den nedre delen och väntas nå upp i klass-1 flöden under de kommande dagarna.
Värmland
Varning klass 1 höga flöden, Svartälven
I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer men väntas här kulminera de kommande dagarna. Flödena i de nedre delarna är ökande och väntas här nå klass-1 flöden under de kommande dagarna.
Örebro
Varning klass 1 höga flöden, Svartälven
I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer men väntas här kulminera de kommande dagarna. Flödena i de nedre delarna är ökande och väntas här nå klass-1 flöden under de kommande dagarna.
Jönköping
Veckodag TempUpplevdVäder Nederbörd Vind/Byvind
mån 23 apr12°HalvklartUppehållV 4 (8) m/s
mån 23 apr
05:32 20:32
16:0010°HalvklartUppehållV 4 (8) m/s
17:0012°11°Växlande molnighetUppehållV 3 (9) m/s
18:0011°10°Växlande molnighetUppehållSV 3 (7) m/s
19:0010°Växlande molnighetUppehållSV 3 (6) m/s
20:0010°Växlande molnighetUppehållSV 3 (7) m/s
21:00HalvklartUppehållSV 3 (7) m/s
22:00HalvklartUppehållV 3 (8) m/s
23:00MuletUppehållSV 3 (7) m/s
tis 24 apr10°MuletMulet1 - 2 mmSV 4 (9) m/s
tis 24 apr
05:29 20:34
00:00MuletUppehållSV 3 (6) m/s
01:00MuletUppehållSV 3 (7) m/s
02:00MuletUppehållSV 4 (8) m/s
03:00MuletUppehållSV 3 (8) m/s
04:00MuletUppehållSV 4 (8) m/s
05:00MuletUppehållSV 4 (8) m/s
06:00MuletUppehållSV 3 (8) m/s
07:00MuletUppehållSV 3 (7) m/s
08:00MuletUppehållSV 4 (8) m/s
09:00MuletUppehållSV 4 (8) m/s
10:00MuletUppehållSV 4 (8) m/s
11:00MuletUppehållSV 4 (9) m/s
12:00Mulet< 0,2 mmSV 4 (9) m/s
13:00MuletUppehållSV 4 (9) m/s
14:00MuletUppehållSV 4 (10) m/s
15:00MuletUppehållSV 4 (9) m/s
16:00Regn0,2 - 1 mmSV 3 (10) m/s
17:0010°Regn0,2 - 1 mmSV 4 (10) m/s
18:00Regnskurar0,2 - 1 mmV 6 (15) m/s
19:00Regnskurar0,2 - 1 mmV 4 (13) m/s
20:00HalvklartUppehållSV 5 (10) m/s
21:00HalvklartUppehållSV 5 (10) m/s
22:00HalvklartUppehållV 6 (12) m/s
23:00HalvklartUppehållV 6 (12) m/s
ons 25 apr11°MuletMuletUppehållV 6 (13) m/s
ons 25 apr
05:27 20:36
00:00MuletUppehållV 5 (12) m/s
01:00MuletUppehållV 4 (11) m/s
02:00MuletUppehållV 4 (9) m/s
03:00MuletUppehållSV 6 (13) m/s
04:00MuletUppehållV 6 (13) m/s
05:00MuletUppehållSV 5 (12) m/s
06:00MuletUppehållV 5 (12) m/s
07:00MuletUppehållV 6 (13) m/s
08:00MuletUppehållV 6 (15) m/s
09:00MuletUppehållV 6 (14) m/s
10:00MuletUppehållV 6 (14) m/s
11:00MuletUppehållV 6 (13) m/s
12:0010°MuletUppehållV 5 (13) m/s
13:0011°MuletUppehållV 5 (13) m/s
14:0011°HalvklartUppehållV 6 (13) m/s
17:0010°HalvklartUppehållV 5 (12) m/s
20:00SoligtUppehållV 4 (10) m/s
23:00KlartUppehållSV 4 (8) m/s
tor 26 aprKlartRegnskurar1 - 2 mmSV 4 (11) m/s
tor 26 apr
05:24 20:39
02:00-1°KlartUppehållSV 4 (7) m/s
08:00MuletUppehållSV 4 (9) m/s
14:00Regnskurar0,2 - 1 mmSV 4 (11) m/s
20:00Regnskurar0,2 - 1 mmSV 4 (9) m/s
fre 27 aprMuletRegnskurar2 - 5 mmSV 5 (14) m/s
fre 27 apr
05:22 20:41
02:00MuletUppehållSV 3 (7) m/s
08:00HalvklartUppehållSV 5 (11) m/s
14:00Regnskurar1 - 2 mmSV 5 (14) m/s
20:00Regnskurar1 - 2 mmSV 4 (14) m/s
lör 28 apr11°10°KlartMuletUppehållV 3 (10) m/s
lör 28 apr
05:19 20:43
02:00-1°KlartUppehållSV 4 (7) m/s
08:00MuletUppehållSV 4 (10) m/s
14:0011°10°MuletUppehållV 3 (10) m/s
20:00SoligtUppehållV 3 (8) m/s
sön 29 apr14°14°KlartVäxlande molnighetUppehållV 2 (8) m/s
sön 29 apr
05:17 20:45
02:00-1°KlartUppehållSV 3 (6) m/s
08:00SoligtUppehållSV 2 (6) m/s
14:0014°14°Växlande molnighetUppehållV 2 (8) m/s
mån 30 aprMuletRegn2 - 5 mmO 5 (14) m/s
mån 30 apr
05:14 20:47
02:00MuletUppehållNO 2 (6) m/s
14:00Regn2 - 5 mmO 5 (14) m/s
tis 1 maj13°11°RegnskurarVäxlande molnighet2 - 5 mmV 5 (16) m/s
tis 1 maj
05:12 20:50
02:00Regnskurar2 - 5 mmSV 5 (11) m/s
14:0013°11°Växlande molnighetUppehållV 5 (16) m/s
ons 2 maj13°12°Växlande molnighetMuletUppehållV 3 (8) m/s
ons 2 maj
05:09 20:52
02:00Växlande molnighetUppehållSV 3 (6) m/s
14:0013°12°MuletUppehållV 3 (8) m/s