Stockholm
ons 17 jan kl 06  Snöfall  

onsdag
-1
 
-2
5
torsdag
1
 
-5
4
fredag
-3
 
-7
2
lördag
-4
 
-8
2
söndag
-6
 
-9
1
måndag
-6
 
-13
1
Detaljerad prognos för
Enköping
-1 °
Bålsta
-1 °
Fjärdhundra
-1 °
Örsundsbro
-1 °
Grillby
-1 °
Varning klass 1, Sverige
Norra Lapplandsfjällen
Varning klass 1 mycket hård vind, Norrbottens län,norra Lapplandsfjällen
Varningen gäller för kalfjället och på vindutsatta platser där det kan blåsa sydostlig vind med 16-22 m/s i medelvind.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Ålands hav
Varning klass 1 kuling
Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Skärgårdshavet
Varning klass 1 kuling
Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Finska viken
Varning klass 1 kuling
Sydost ca 15 m/s. Avtagande onsdag morgon.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Öster om Gotland sydost 15 m/s, långsamt onsdag morgon.
Rigabukten
Varning klass 1 kuling
Sydost ca 15. Avtagande onsdag förmiddag.
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Sydost 14-17 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Bräkneån
Flödena är stabila och späds på lite av ny nederbörd i början av veckan. De ligger kvar på klass1-nivå under större delen av veckan. Inga högre varningsnivåer väntas.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Bräkneån
Flödena är stabila och späds på lite av ny nederbörd i början av veckan. De ligger kvar på klass1-nivå under större delen av veckan. Inga högre varningsnivåer väntas.
Skåne
Varning klass 1 höga flöden, Helge å
Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela veckan. Detta p.g.a. att vi får ytterligare nederbörd under måndag-tisdag, samt att Möckelns vattenstånd är högt och därför matar på vatten nedströms.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Helge å
Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela veckan. Detta p.g.a. att vi får ytterligare nederbörd under måndag-tisdag, samt att Möckelns vattenstånd är högt och därför matar på vatten nedströms.
Västra Jönköping
Varning klass 1 höga flöden, Lagan
Klass1-flöden i Lagan nedströms sammanflödet med Skålån, ned till i höjd med Knäred. Även Skålån och Bolmån ligger på klass 1. Flödena är stabilt sjunkande men varningen kommer troligen finnas kvar veckan ut.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Lagan
Klass1-flöden i Lagan nedströms sammanflödet med Skålån, ned till i höjd med Knäred. Även Skålån och Bolmån ligger på klass 1. Flödena är stabilt sjunkande men varningen kommer troligen finnas kvar veckan ut.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Lyckebyån
Flödet är stabilt sjunkande och klass-1-nivån kommer bestå endast någon dag till.
Kalmar
Varning klass 1 höga flöden, Lyckebyån
Flödet är stabilt sjunkande och klass-1-nivån kommer bestå endast någon dag till.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Mieån
Flödena är stabila och späds på lite av ny nederbörd i början av veckan. De ligger kvar på klass1-nivå under större delen av veckan. Inga högre varningsnivåer väntas.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Mieån
Flödena är stabila och späds på lite av ny nederbörd i början av veckan. De ligger kvar på klass1-nivå under större delen av veckan. Inga högre varningsnivåer väntas.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Mörrumsån
Flödet har kulminerat strax under klass 2-nivå och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Avtagandet fördröjs lite av ny nederbörd måndag-tisdag. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under hela veckan.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Mörrumsån
Flödet har kulminerat strax under klass 2-nivå och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Avtagandet fördröjs lite av ny nederbörd måndag-tisdag. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under hela veckan.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Ronnebyån
Ronnebyån späds på av nederbörd under måndag-tisdag och flödet kommer därför att stiga igen under veckans första halva. Någon högre varningsnivå än klass 1 väntas ej.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Ronnebyån
Ronnebyån späds på av nederbörd under måndag-tisdag och flödet kommer därför att stiga igen under veckans första halva. Någon högre varningsnivå än klass 1 väntas ej.
Österlen
Varning klass 1 höga flöden, Skräbeån
Flödena är har kulminerat, men ligger kvar på ungefär samma nivå under hela veckan, p.g.a att sjöarna är välfyllda och samt att vi får en del nederbörd i början av veckan som upprätthåller det höga flödet.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Skräbeån
Flödena är har kulminerat, men ligger kvar på ungefär samma nivå under hela veckan, p.g.a att sjöarna är välfyllda och samt att vi får en del nederbörd i början av veckan som upprätthåller det höga flödet.
Östra Jönköping
Varning klass 1 höga flöden, Solgenån
Flödena i större delen av Emån med biflöden har nu sjunkit under varningsnivå. i Solgenån ligger flödet dock fortfarande över klass 1 p.g.a. att flera sjöar är mycket välfyllda och upprätthåller ett högt flöde nedströms.
Sörmland
Varning klass 1 höga flöden, Södermanlands län och södra Stockholms län
Klass 1-flödena är sjunkande men består under veckan, i de sjörika övre delarna av Trosaån, samt i sjösystemen ovan Husbyån (biflöde till Nyköpingsån). Flödet i Nyköpingsåns huvudgren samt i Svärtaån, gick i helgen ner under varningsnivå.
Stockholm
Varning klass 1 höga flöden, Södermanlands län och södra Stockholms län
Klass 1-flödena är sjunkande men består under veckan, i de sjörika övre delarna av Trosaån, samt i sjösystemen ovan Husbyån (biflöde till Nyköpingsån). Flödet i Nyköpingsåns huvudgren samt i Svärtaån, gick i helgen ner under varningsnivå.
Gävleborgs inland
Varning klass 1 snöfall, Gävleborgs län inland
Snöfall som i nordligaste Hälsingland, fram till onsdag morgon, kan ge 15-20 cm. Därefter avtagande intensitet men fortsatt snöfall.
Gävleborgs kustland
Varning klass 1 snöfall, Gävleborgs län kustland
Snöfall som i nordligaste Hälsingland, fram till onsdag morgon, kan ge 15-20 cm. Därefter avtagande intensitet men fortsatt snöfall.
Stockholm
Varning klass 1 snöfall, Stockholms län utom Roslagskusten
Snöfall som fram till onsdag middag kan ge ca 10 cm. Närmast kusten kan regninslag förekomma.
Sörmland
Varning klass 1 snöfall, Södermanlands län
Snöfall som fram till onsdag middag kan ge ca 10 cm. Närmast kusten kan regninslag förekomma.
Västernorrland
Varning klass 1 snöfall, Västernorrlands län
Snöfall som främst i östra delen fram till onsdag morgon kan ge 15-20 cm. Detta i kombination med frisk eller hård sydostlig vind.
Varning klass 1
Stockholm Varning klass 1 höga flöden, Södermanlands län och södra Stockholms län
Klass 1-flödena är sjunkande men består under veckan, i de sjörika övre delarna av Trosaån, samt i sjösystemen ovan Husbyån (biflöde till Nyköpingsån). Flödet i Nyköpingsåns huvudgren samt i Svärtaån, gick i helgen ner under varningsnivå.
Varning klass 1
Stockholm Varning klass 1 snöfall, Stockholms län utom Roslagskusten
Snöfall som fram till onsdag middag kan ge ca 10 cm. Närmast kusten kan regninslag förekomma.
Förklaring av varningsklasserna
  • Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
  • Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
  • Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.
Stockholm
Veckodag TempUpplevdVäder Nederbörd Vind/Byvind
ons 17 jan-1°-2°-6°SnöfallSnöfall2 - 5 mmSO 5 (10) m/s
ons 17 jan
08:27 15:28
06:00-1°-7°Snöfall0,2 - 1 mmSO 6 (13) m/s
07:00-1°-7°Snöfall0,2 - 1 mmSO 6 (12) m/s
08:00-1°-6°Snöfall0,2 - 1 mmSO 5 (11) m/s
09:00-1°-6°Snöfall0,2 - 1 mmSO 5 (11) m/s
10:00-1°-6°Snöfall0,2 - 1 mmSO 5 (11) m/s
11:00-1°-6°Snöfall0,2 - 1 mmSO 5 (11) m/s
12:00-1°-6°Snöfall0,2 - 1 mmSO 5 (11) m/s
13:00-1°-6°Snöfall0,2 - 1 mmSO 5 (10) m/s
14:00-1°-6°Snöfall0,2 - 1 mmSO 5 (10) m/s
15:00-1°-6°Snöfall< 0,2 mmSO 4 (9) m/s
16:00-2°-7°Snöfall< 0,2 mmO 4 (8) m/s
17:00-2°-6°Mulet< 0,2 mmO 3 (8) m/s
18:00-2°-6°Mulet< 0,2 mmO 3 (7) m/s
19:00-2°-6°Mulet< 0,2 mmO 3 (6) m/s
20:00-2°-6°Mulet< 0,2 mmO 3 (6) m/s
21:00-2°-6°Mulet< 0,2 mmO 3 (6) m/s
22:00-2°-6°Snöfall< 0,2 mmO 3 (6) m/s
23:00-1°-5°Mulet< 0,2 mmO 3 (6) m/s
tor 18 jan-5°-3°MuletVäxlande molnighet1 - 2 mmO 4 (8) m/s
tor 18 jan
08:25 15:30
00:00-1°-5°Mulet< 0,2 mmO 3 (5) m/s
01:00-1°-5°Mulet< 0,2 mmO 3 (6) m/s
02:00-1°-5°Mulet< 0,2 mmO 3 (6) m/s
03:00-1°-5°Mulet< 0,2 mmO 3 (7) m/s
04:00-1°-5°Snöfall< 0,2 mmO 3 (6) m/s
05:00-1°-5°Snöfall0,2 - 1 mmO 3 (6) m/s
06:00-1°-5°Snöfall0,2 - 1 mmO 3 (6) m/s
07:00-1°-5°Snöfall0,2 - 1 mmO 3 (7) m/s
08:00-1°-5°Snöfall< 0,2 mmO 3 (7) m/s
09:00-4°MuletUppehållO 3 (7) m/s
10:00-4°HalvklartUppehållO 4 (8) m/s
11:00-4°Växlande molnighetUppehållO 4 (8) m/s
12:00-3°Växlande molnighetUppehållO 4 (8) m/s
13:00-4°HalvklartUppehållO 4 (8) m/s
14:00-3°MuletUppehållO 4 (7) m/s
15:00-1°MuletUppehållO 2 (7) m/s
16:00Snöblandat regn< 0,2 mmNO 1 (4) m/s
17:00MuletUppehållSV 1 (3) m/s
18:00-1°MuletUppehållSV 1 (4) m/s
19:00-2°-3°MuletUppehållSO 1 (2) m/s
20:00-4°-8°HalvklartUppehållNO 3 (6) m/s
21:00-4°-8°HalvklartUppehållNO 3 (6) m/s
22:00-5°-10°HalvklartUppehållNO 3 (6) m/s
23:00-5°-10°HalvklartUppehållNO 3 (6) m/s
fre 19 jan-3°-7°-6°MuletMulet0,2 - 1 mmN 2 (6) m/s
fre 19 jan
08:24 15:33
00:00-6°-11°MuletUppehållNO 3 (7) m/s
01:00-6°-11°MuletUppehållN 3 (7) m/s
04:00-6°-11°HalvklartUppehållN 3 (7) m/s
07:00-7°-12°Lätt molnighetUppehållN 3 (6) m/s
10:00-6°-11°HalvklartUppehållN 3 (6) m/s
13:00-3°-6°MuletUppehållN 2 (6) m/s
19:00-4°-7°Snöfall0,2 - 1 mmNV 2 (5) m/s
lör 20 jan-4°-8°-7°MuletHalvklart0,2 - 1 mmNV 2 (5) m/s
lör 20 jan
08:22 15:35
01:00-5°-8°Mulet0,2 - 1 mmNV 2 (5) m/s
07:00-6°-9°MuletUppehållNV 2 (5) m/s
13:00-4°-7°HalvklartUppehållNV 2 (5) m/s
19:00-8°-12°HalvklartUppehållNV 2 (4) m/s
sön 21 jan-6°-9°-7°MuletHalvklartUppehållNV 1 (3) m/s
sön 21 jan
08:20 15:37
01:00-8°-12°MuletUppehållNV 2 (4) m/s
07:00-9°-13°MuletUppehållN 2 (3) m/s
13:00-6°-7°HalvklartUppehållNV 1 (3) m/s
19:00-7°-11°Växlande molnighetUppehållN 2 (4) m/s
mån 22 jan-6°-13°-7°KlartVäxlande molnighetUppehållNV 1 (3) m/s
mån 22 jan
08:18 15:40
01:00-12°-18°KlartUppehållN 3 (5) m/s
07:00-13°-19°Lätt molnighetUppehållNV 3 (4) m/s
13:00-6°-7°Växlande molnighetUppehållNV 1 (3) m/s
19:00-10°-14°MuletUppehållV 2 (3) m/s
tis 23 jan-3°-6°-7°KlartMuletUppehållSV 3 (7) m/s
tis 23 jan
08:17 15:42
01:00-6°-11°KlartUppehållSV 3 (5) m/s
13:00-3°-7°MuletUppehållSV 3 (7) m/s
ons 24 jan-4°-4°MuletMuletUppehållSV 4 (12) m/s
ons 24 jan
08:15 15:45
01:00-4°-8°MuletUppehållSV 3 (7) m/s
13:00-4°MuletUppehållSV 4 (12) m/s
tor 25 jan-4°MuletVäxlande molnighetUppehållS 6 (12) m/s
tor 25 jan
08:13 15:47
01:00-5°MuletUppehållS 5 (11) m/s
13:00-4°Växlande molnighetUppehållS 6 (12) m/s
fre 26 jan-4°MuletMuletUppehållSO 4 (10) m/s
fre 26 jan
08:11 15:50
01:00-5°MuletUppehållS 5 (12) m/s
13:00-4°MuletUppehållSO 4 (10) m/s