Boden
mån 23 apr kl 15  Mulet  

måndag
4
 
2
4
tisdag
3
 
0
4
onsdag
9
 
-1
2
torsdag
9
 
0
2
fredag
11
 
-1
0
lördag
8
 
-3
1
Detaljerad prognos för
Luleå
2 °
Piteå
5 °
Kalix
3 °
Haparanda
5 °
Kiruna
2 °
Gällivare
3 °
Älvsbyn
5 °
Boden
4 °
Varning klass 3, Sverige
Gävleborgs inland
Varning klass 3 extremt höga flöden, Norralaån
Klass-3 flöden i Norralaån. En liten och snabb station och är kulminerande.
Gävleborgs kustland
Varning klass 3 extremt höga flöden, Norralaån
Klass-3 flöden i Norralaån. En liten och snabb station och är kulminerande.
Varning klass 2, Sverige
Gävleborgs inland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Gavleån
Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden.
Dalarna
Varning klass 2 mycket höga flöden, Gavleån
Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden.
Gävleborgs kustland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Gavleån
Snösmältningen gör nu att vattendragen fylls på och flödena stiger. Flödena i Gavleån väntas nå upp i klass-2 flöden.
Gävleborgs kustland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Södra Dalarna och Gävleborgs län
Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.
Gävleborgs inland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Södra Dalarna och Gävleborgs län
Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.
Dalarna
Varning klass 2 mycket höga flöden, Södra Dalarna och Gävleborgs län
Förra veckans snösmältning gör att flödena i små vattendrag är lokalt fortsatt höga och på klass-2 nivåer. De allra minsta vattendragen har nu nått sin kulmen men små åar kan trots det fortsätta att stiga någon dag till. I Gävleborgs län är omfattas även mellanstora åar av klass2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.
Gävleborgs inland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Testeboån
Snösmältningen gör att flödena stiger och för Testeboån väntas flödena nå klass-2 nivåer under dagen.
Gävleborgs kustland
Varning klass 2 mycket höga flöden, Testeboån
Snösmältningen gör att flödena stiger och för Testeboån väntas flödena nå klass-2 nivåer under dagen.
Varning klass 1, Sverige
Skagerak
Varning klass 1 kuling
Från tisdag eftermiddag, väst eller sydväst 15 m/s.
Örebro
Varning klass 1 höga flöden, Arbogaån
I de övre delarna av Arbogaån stabiliseras flödena och är under dagen kulminerande. I de nedre delarna är flödena fortsatt stigande och når klass-1 nivåer under de kommande dagarna.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Hedströmmen
Fortsatt klass-1 varning för övre delen av Hedströmmen. Nu stiger även flödena i den nedre delen där flödena väntas nå klass-1 nivåer under de kommande dagarna.
Västmanland
Varning klass 1 höga flöden, Hedströmmen
Fortsatt klass-1 varning för övre delen av Hedströmmen. Nu stiger även flödena i den nedre delen där flödena väntas nå klass-1 nivåer under de kommande dagarna.
Västmanland
Varning klass 1 höga flöden, Kolbäcksån
Flödena i hela Kolbäcksån är nu stigande och väntas nå klass 1-varning under kommande dagar.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Kolbäcksån
Flödena i hela Kolbäcksån är nu stigande och väntas nå klass 1-varning under kommande dagar.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Lillälven
Fortsatt klass 1-flöden i nedre delen av Lillälven. Flödena för denna del väntas kulminera i slutet på denna vecka, vecka 17. Varningen för Lillälven kan komma att utökas inom några dagar till att även gälla delar av ovan lagd varning.
Härjedalsfjällen
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Värmland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Jämtlandsfjällen
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Jämtland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Gävleborgs kustland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Örebro
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Västernorrland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Västmanland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Gävleborgs inland
Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland
För norra delen av Västmanlands län, norra delen av Örebro län och södra delarna av Dalarnas och Gävleborgs län är flödena fortsatt höga i små vattendrag men väntas inte längre öka. I dessa områden är snön mer eller mindre avsmält. Vattnet i dessa små vattendrag letar sig nu vidare till de medelstora och stora där flödena är ökande. För en del medelstora väntas flödena nå varningsnivåer. För dessa ligger separata varningar ute. För övriga delen av varningsområdet ligger det fortfarande snö kvar som smälter av och som fyller på vattendragen. Det kan vara stora lokala variationer, men i många små vattendrag i lågt liggande terräng stiger flödena fortfarande och är uppe i klass-1 flöden. Lokalt kan dessa nå upp i klass-2 nivåer. Varningen omfattar inte medelstora, stora och reglerade vattendrag.
Värmland
Varning klass 1 höga flöden, Norsälven
Flödena i Norsälven är stigande. Nu stiger även flödena i den nedre delen och väntas nå upp i klass-1 flöden under de kommande dagarna.
Värmland
Varning klass 1 höga flöden, Svartälven
I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer men väntas här kulminera de kommande dagarna. Flödena i de nedre delarna är ökande och väntas här nå klass-1 flöden under de kommande dagarna.
Örebro
Varning klass 1 höga flöden, Svartälven
I de övre delarna av Svartälven är flödena fortsatt upp på klass-1 nivåer men väntas här kulminera de kommande dagarna. Flödena i de nedre delarna är ökande och väntas här nå klass-1 flöden under de kommande dagarna.
Boden
Veckodag TempUpplevdVäder Nederbörd Vind/Byvind
mån 23 aprMulet2 - 5 mmS 4 (10) m/s
mån 23 apr
04:23 20:41
15:00MuletUppehållS 4 (10) m/s
16:00-1°Regn0,2 - 1 mmSO 4 (9) m/s
17:00-1°Regn0,2 - 1 mmS 4 (8) m/s
18:00-1°Regn0,2 - 1 mmS 4 (8) m/s
19:00-1°Regn0,2 - 1 mmS 4 (8) m/s
20:00-1°Regn0,2 - 1 mmS 3 (8) m/s
21:00-1°Regn0,2 - 1 mmS 3 (7) m/s
22:00-1°Regn0,2 - 1 mmS 3 (6) m/s
23:00-0°Regn0,2 - 1 mmS 2 (6) m/s
tis 24 apr-2°RegnRegn2 - 5 mmSO 4 (8) m/s
tis 24 apr
04:19 20:45
00:00-0°Regn0,2 - 1 mmSO 2 (5) m/s
01:00-1°Regn0,2 - 1 mmSO 2 (5) m/s
02:00-1°Regn0,2 - 1 mmSO 2 (5) m/s
03:00-1°Regn0,2 - 1 mmSO 2 (4) m/s
04:00-1°Regn0,2 - 1 mmSO 2 (5) m/s
05:00-2°Regn0,2 - 1 mmSO 3 (5) m/s
06:00-2°Regn0,2 - 1 mmSO 3 (6) m/s
07:00-4°Snöblandat regn0,2 - 1 mmSO 3 (6) m/s
08:00-4°Snöblandat regn0,2 - 1 mmSO 3 (7) m/s
09:00-4°Snöfall0,2 - 1 mmSO 4 (9) m/s
10:00-3°Snöblandat regn0,2 - 1 mmSO 4 (9) m/s
11:00-3°Snöblandat regn0,2 - 1 mmSO 4 (9) m/s
12:00-2°Snöblandat regn0,2 - 1 mmSO 4 (8) m/s
13:00-2°Regn0,2 - 1 mmSO 4 (8) m/s
14:00-2°Regn0,2 - 1 mmSO 4 (8) m/s
15:00-1°Regn0,2 - 1 mmSO 3 (7) m/s
16:00Regn< 0,2 mmS 3 (7) m/s
17:00Dimma< 0,2 mmSO 2 (6) m/s
18:00HalvklartUppehållSO 2 (5) m/s
19:00HalvklartUppehållS 2 (4) m/s
20:00HalvklartUppehållS 2 (4) m/s
21:00-0°HalvklartUppehållS 2 (4) m/s
22:00-0°HalvklartUppehållS 2 (4) m/s
23:00-1°MuletUppehållS 2 (4) m/s
ons 25 apr-1°MuletLätt molnighet0,2 - 1 mmS 2 (7) m/s
ons 25 apr
04:16 20:48
00:00-2°MuletUppehållS 2 (4) m/s
01:00-2°MuletUppehållS 2 (5) m/s
02:00-1°-4°HalvklartUppehållS 2 (4) m/s
03:00-1°-4°Växlande molnighetUppehållS 2 (5) m/s
04:00-1°-4°Växlande molnighetUppehållS 2 (4) m/s
05:00-1°-4°Växlande molnighetUppehållS 2 (4) m/s
06:00-2°HalvklartUppehållSO 2 (5) m/s
07:00-1°Regnskurar0,2 - 1 mmS 2 (5) m/s
08:00Regnskurar0,2 - 1 mmS 2 (6) m/s
09:00Lätt molnighetUppehållS 2 (7) m/s
10:00Lätt molnighetUppehållS 2 (6) m/s
11:00Lätt molnighetUppehållS 2 (7) m/s
12:00Växlande molnighetUppehållS 2 (7) m/s
13:00HalvklartUppehållS 2 (8) m/s
14:00MuletUppehållS 2 (8) m/s
17:00Växlande molnighetUppehållSO 1 (5) m/s
20:00HalvklartUppehållSV 1 (3) m/s
23:00-1°Lätt molnighetUppehållV 3 (6) m/s
tor 26 aprKlartHalvklartUppehållNV 2 (6) m/s
tor 26 apr
04:12 20:52
02:00-4°KlartUppehållNV 3 (6) m/s
08:00SoligtUppehållNV 2 (6) m/s
14:00HalvklartUppehållNV 2 (6) m/s
20:00HalvklartUppehållV 1 (3) m/s
fre 27 apr11°-1°11°Växlande molnighetMuletUppehållS 0 (3) m/s
fre 27 apr
04:08 20:56
02:00-1°-5°Växlande molnighetUppehållNV 3 (5) m/s
08:00MuletUppehållNV 1 (4) m/s
14:0011°11°MuletUppehållS 0 (3) m/s
20:00-0°MuletUppehållSO 2 (6) m/s
lör 28 apr-3°MuletMuletUppehållS 1 (4) m/s
lör 28 apr
04:04 20:59
02:00-3°-4°MuletUppehållNO 1 (3) m/s
08:00MuletUppehållO 1 (3) m/s
14:00MuletUppehållS 1 (4) m/s
20:00-0°MuletUppehållSO 2 (5) m/s
sön 29 apr-1°DimmaSoligtUppehållV 2 (7) m/s
sön 29 apr
04:00 21:03
02:00-1°-1°DimmaUppehållSV 0 (3) m/s
08:00SoligtUppehållV 1 (3) m/s
14:00SoligtUppehållV 2 (7) m/s
mån 30 apr-1°KlartSoligtUppehållNV 2 (7) m/s
mån 30 apr
03:56 21:06
02:00-1°-5°KlartUppehållV 3 (8) m/s
14:00SoligtUppehållNV 2 (7) m/s
tis 1 maj-1°Växlande molnighetMuletUppehållO 2 (8) m/s
tis 1 maj
03:52 21:10
02:00-1°-5°Växlande molnighetUppehållNO 3 (6) m/s
14:00MuletUppehållO 2 (8) m/s
ons 2 maj-1°KlartMuletUppehållO 4 (11) m/s
ons 2 maj
03:49 21:14
02:00-1°-5°KlartUppehållNO 3 (8) m/s
14:00MuletUppehållO 4 (11) m/s