Pollenprognos Stockholm

L: Låga halter. L-M: Låga till måttliga halter. M: Måttliga halter. M-H: Måttliga till höga halter. H: Höga halter. H-H+: Höga till mycket höga halter H+: Mycket höga halter. Källa: Palynologiska lab/Naturhistoriska riksmuseet.