Högbo
mån 24 feb kl 21  Klart  

måndag
-2
 
-2
1
tisdag
3
 
-3
4
onsdag
0
 
-2
6
torsdag
-1
 
-3
5
fredag
1
 
-2
1
lördag
4
 
-2
4
Detaljerad prognos för
Varning klass 3, Sverige
Västra Kronoberg
Varning klass 3 extremt höga flöden
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Halland
Varning klass 3 extremt höga flöden
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Varning klass 2, Sverige
Bohuskusten+Göteborg
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Blekinge
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Ronnebyån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.
Kalmar
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Västra Jönköping
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Lagan samt biflödet Skålån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera kring mitten av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.
Syd Vättern
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Nissan När: Flödena har kulminerat och är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: -
Östra Jönköping
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Mörrumsån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.
Östra Kronoberg
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Ronnebyån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.
Halland
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Viskan När: Flödena är snabbt sjunkande. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: -
Västra Kronoberg
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Helge å När: Flödena är på klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga. Kulmen väntas mot slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Skåne
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Helge å När: Flödena är på klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga. Kulmen väntas mot slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Viskan När: Flödena är snabbt sjunkande. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: -
Norra Västergötland
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Ätran När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena ligger nära klass 3-nivå.
Varning klass 1, Sverige
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Tisdag förmiddag sydost ca 15 m/s, från tisdag kväll vridande till sydväst
Sydöstra Östersjön
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Från tisdag eftermiddag väst eller sydväst 14-17 m/s
Bottenviken
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Väst eller nordväst 14-17 m/s. I kväll avtagande.
Sydvästra Östersjön
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Från tisdag morgon väst eller sydväst 14-17 m/s
Finska viken
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Väst eller nordväst 15 m/s. I kväll avtagande.
Vänern
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Tisdag eftermiddag ost ca 15 m/s
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Mot finska kusten Nordväst ca 15 m/s, under kvällen avtagande.
Bälten
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från tisdag morgon väst eller sydväst 15-20 m/s
Skagerak
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från natt mot tisdag omkring ost 15-20 m/s.
Kattegatt
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från natt mot tisdag ost eller sydost 15-20 m/s.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från tisdag middag ost 14-18 m/s.
Södra Östersjön
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från tisdag förmiddag väst eller sydväst 15-20 m/s
Öresund
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst 15-20 m/s
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 1 höga flöden
Var: Rolfsån nedre delarna När: Flöden är sjunkande men ligger kvar på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden
Var: Bräkneån När: Flödena ligger på klass 1-nivå och fortsätter stiga. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 2-nivå under vecka 9.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden
Var: Bräkneån När: Flödena ligger på klass 1-nivå och fortsätter stiga. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 2-nivå under vecka 9.
Värmland
Varning klass 1 höga flöden
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Inre Dalsland
Varning klass 1 höga flöden
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Sydväst Vänern
Varning klass 1 höga flöden
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Kalmar
Varning klass 1 höga flöden
Var: Lyckebyån När: Flödena ligger på klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Norra Västergötland
Varning klass 1 höga flöden
Var: Tidan övre delen När: Flödena väntas ligga på klass 1-nivå veckan ut. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå.
Syd Vättern
Varning klass 1 höga flöden
Var: Tidan övre delen När: Flödena väntas ligga på klass 1-nivå veckan ut. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå.
Halland
Varning klass 1 höga flöden
Var: Rolfsån nedre delarna När: Flöden är sjunkande men ligger kvar på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Österlen
Varning klass 1 höga flöden
Var: Skräbeån med biflöden När: Flödena ligger på klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Bohuskusten+Göteborg
Varning klass 1 höga flöden
Var: Göta älv och Kungälv När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Västra Jönköping
Varning klass 1 höga flöden
Var: Lagan övre delen När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: -
Östra Jönköping
Varning klass 1 höga flöden
Var: Lagan övre delen När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: -
Västra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden
Var: Lagan övre delen När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: -
Skåne
Varning klass 1 höga flöden
Var: Helge å nedströms Knislinge När: Flödena är stigande. Kulmen förväntas i slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Kalmar
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Främst mellersta och norra delen Intensitet: 5-10 cm Kommentar: Närmast kusten och i södra delen delvis regn
Östergötland
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm Kommentar: Närmast kusten delvis regn
Bohuskusten+Göteborg
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö, intensivast under morgonen och förmiddagen Kommentar: -
Syd Vättern
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö Kommentar: -
Östra Jönköping
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö Kommentar: -
Norra Västergötland
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Främst i södra delen Intensitet: 10-15 cm snö Kommentar: -
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö Kommentar: -
Västra Jönköping
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö eller blötsnö Kommentar: -
Östra Kronoberg
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö eller blötsnö Kommentar: -
Västra Kronoberg
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö eller blötsnö Kommentar: -
Halland
Varning klass 1 snöfall
När: Natt till tisdag och tisdag morgon Var: Mellersta och norra delen Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö Kommentar: Snöfallet börjar övergå i regn tisdag morgon
Inre Dalsland
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö Kommentar: -
Sydväst Vänern
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö Kommentar: -
Ålands hav
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Från tisdag kväll Var: Hela området Nivå: 80-90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Från tisdag kväll Var: Södra delen Nivå: Ca 75 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Norra Östersjön
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Tillsvidare Var: Hela området Nivå: 75-90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Tillsvidare Var: Hela området, inklusive Gotland Nivå: 75-85 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Södra Östersjön
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Natt mot tisdag och tisdag morgon Var: Hela området Nivå: Ca 90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Öresund
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Natt mot tisdag Var: Söder om bron Nivå: Ca 90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Från natt mot tisdag Var: Hela området Nivå: 70-80 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Skåne
Varning klass 1 mycket hårda vindbyar
När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: 21-24 m/s Kommentar: -
Österlen
Varning klass 1 mycket hårda vindbyar
När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: 21-24 m/s Kommentar: -
Högbo
Veckodag TempUpplevdVäder Nederbörd Vind/Byvind
mån 24 feb-2°-2°-3°UppehållNV 1 (2) m/s
mån 24 feb
07:09 17:03
21:00-2°-3°KlartUppehållNV 1 (2) m/s
22:00-2°-3°KlartUppehållN 1 (2) m/s
23:00-2°-2°KlartUppehållS 0 (1) m/s
tis 25 feb-3°-1°KlartMuletUppehållO 4 (9) m/s
tis 25 feb
07:06 17:06
00:00-3°-4°KlartUppehållN 1 (1) m/s
01:00-3°-4°Lätt molnighetUppehållNO 1 (2) m/s
02:00-3°-4°Lätt molnighetUppehållNO 1 (2) m/s
03:00-3°-4°Växlande molnighetUppehållNO 1 (2) m/s
04:00-3°-4°Växlande molnighetUppehållNO 1 (3) m/s
05:00-3°-4°Växlande molnighetUppehållNO 1 (3) m/s
06:00-3°-4°Växlande molnighetUppehållNO 1 (3) m/s
07:00-3°-4°Växlande molnighetUppehållNO 1 (3) m/s
08:00-2°-5°Växlande molnighetUppehållNO 2 (3) m/s
09:00-2°Växlande molnighetUppehållNO 2 (4) m/s
10:00-2°Växlande molnighetUppehållO 3 (7) m/s
11:00-3°Växlande molnighetUppehållO 4 (8) m/s
12:00-2°Växlande molnighetUppehållO 4 (8) m/s
13:00-1°MuletUppehållO 4 (9) m/s
14:00-2°MuletUppehållO 4 (9) m/s
15:00-2°MuletUppehållO 4 (9) m/s
16:00-4°MuletUppehållNO 5 (10) m/s
17:00-3°MolnigtUppehållO 4 (10) m/s
18:00-4°MolnigtUppehållNO 4 (9) m/s
19:00-1°-5°Växlande molnighetUppehållNO 3 (7) m/s
20:00-1°-6°Växlande molnighetUppehållNO 4 (7) m/s
21:00-1°-6°Växlande molnighetUppehållNO 4 (8) m/s
22:00-1°-6°Växlande molnighetUppehållNO 4 (9) m/s
23:00-1°-6°Växlande molnighetUppehållNO 4 (9) m/s
ons 26 feb-2°-5°Växlande molnighetHalvklartUppehållNO 6 (13) m/s
ons 26 feb
07:03 17:09
00:00-1°-6°Växlande molnighetUppehållNO 4 (9) m/s
01:00-1°-6°Lätt molnighetUppehållNO 4 (8) m/s
02:00-1°-6°Lätt molnighetUppehållNO 4 (8) m/s
03:00-1°-6°Växlande molnighetUppehållNO 5 (10) m/s
04:00-1°-7°Växlande molnighetUppehållNO 6 (12) m/s
05:00-1°-7°HalvklartUppehållNO 6 (13) m/s
06:00-1°-7°MuletUppehållNO 6 (13) m/s
07:00-1°-7°MuletUppehållNO 6 (13) m/s
08:00-5°MuletUppehållNO 6 (13) m/s
09:00-5°MuletUppehållNO 6 (13) m/s
10:00-5°HalvklartUppehållNO 6 (13) m/s
11:00-5°HalvklartUppehållNO 6 (13) m/s
12:00-5°HalvklartUppehållNO 6 (13) m/s
13:00-5°HalvklartUppehållNO 6 (13) m/s
16:00-1°-7°SoligtUppehållNO 6 (15) m/s
19:00-2°-7°KlartUppehållNO 5 (11) m/s
22:00-2°-7°KlartUppehållO 5 (10) m/s
tor 27 feb-1°-3°-6°KlartMulet2 - 5 mmO 5 (14) m/s
tor 27 feb
07:00 17:11
01:00-3°-8°KlartUppehållO 4 (9) m/s
07:00-3°-8°KlartUppehållO 4 (8) m/s
13:00-1°-6°MuletUppehållO 5 (14) m/s
19:00-1°-6°Snöfall2 - 5 mmO 4 (8) m/s
fre 28 feb-2°MuletMulet0,2 - 1 mmV 1 (4) m/s
fre 28 feb
06:57 17:14
01:00-1°-4°Mulet0,2 - 1 mmO 2 (5) m/s
07:00-2°-3°MuletUppehållNO 1 (4) m/s
13:00MuletUppehållV 1 (4) m/s
19:00-1°-4°MolnigtUppehållSV 2 (4) m/s
lör 29 feb-2°MuletHalvklartUppehållS 4 (10) m/s
lör 29 feb
06:54 17:17
01:00-2°-5°MuletUppehållS 2 (5) m/s
07:00-1°-5°MuletUppehållS 3 (5) m/s
13:00HalvklartUppehållS 4 (10) m/s
19:00-4°HalvklartUppehållSO 4 (7) m/s
sön 1 mar-2°SnöfallMulet2 - 5 mmN 3 (8) m/s
sön 1 mar
06:51 17:19
01:00-3°Snöfall0,2 - 1 mmO 4 (9) m/s
07:00-4°Snöfall0,2 - 1 mmNO 3 (8) m/s
13:00-2°Mulet0,2 - 1 mmN 3 (8) m/s
mån 2 mar-2°-2°HalvklartMuletUppehållNO 3 (7) m/s
mån 2 mar
06:48 17:22
01:00-2°-5°HalvklartUppehållNV 2 (5) m/s
13:00-2°MuletUppehållNO 3 (7) m/s
tis 3 mar-5°-0°KlartSoligtUppehållO 2 (6) m/s
tis 3 mar
06:45 17:24
01:00-5°-8°KlartUppehållN 2 (5) m/s
13:00-0°SoligtUppehållO 2 (6) m/s
ons 4 mar-3°MolnigtMuletUppehållNO 1 (9) m/s
ons 4 mar
06:42 17:27
01:00-3°-4°MolnigtUppehållN 1 (8) m/s
13:00MuletUppehållNO 1 (9) m/s