Färgelanda
mån 24 feb kl 23  Snöfall  

måndag
1
 
1
2
tisdag
1
 
0
8
onsdag
1
 
-5
5
torsdag
-2
 
-9
1
fredag
2
 
-11
4
lördag
3
 
0
4
Detaljerad prognos för
Varning klass 3, Sverige
Halland
Varning klass 3 extremt höga flöden
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Västra Kronoberg
Varning klass 3 extremt höga flöden
Var: Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet När: Flödena har stabiliserat sig men ligger kvar på klass 3-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Varning klass 2, Sverige
Blekinge
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Ronnebyån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Viskan När: Flödena är snabbt sjunkande. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: -
Syd Vättern
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Nissan När: Flödena har kulminerat och är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: -
Västra Kronoberg
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Helge å När: Flödena är på klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga. Kulmen väntas mot slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Östra Kronoberg
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Ronnebyån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.
Västra Jönköping
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Lagan samt biflödet Skålån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera kring mitten av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: För nedre delen av Lagan gäller en klass 3 varning. För de övre delarna gäller en klass 1 varning.
Bohuskusten+Göteborg
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Säveån nedströms Mjörn När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Halland
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Viskan När: Flödena är snabbt sjunkande. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken Kommentar: -
Norra Västergötland
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Ätran När: Flödena förväntas ligga kvar över klass 2-nivå till slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena ligger nära klass 3-nivå.
Kalmar
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Östra Jönköping
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Mörrumsån När: Flödena ligger på klass 2-nivå och fortsätter stiga. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 3-nivå i slutet av vecka 9.
Skåne
Varning klass 2 mycket höga flöden
Var: Helge å När: Flödena är på klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga. Kulmen väntas mot slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Varning klass 1, Sverige
Sydöstra Östersjön
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Från tisdag eftermiddag väst eller sydväst 14-17 m/s
Sydvästra Östersjön
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Från tisdag morgon väst eller sydväst 14-17 m/s
Vänern
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Tisdag eftermiddag ost ca 15 m/s
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)
Kommentar: Tisdag förmiddag sydost ca 15 m/s, från tisdag kväll vridande till sydväst
Öresund
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från tisdag eftermiddag sydväst 15-20 m/s
Skagerak
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från natt mot tisdag omkring ost 15-20 m/s.
Kattegatt
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från natt mot tisdag ost eller sydost 15-20 m/s.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från tisdag middag ost 14-18 m/s.
Södra Östersjön
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från tisdag förmiddag väst eller sydväst 15-20 m/s
Bälten
Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)
Kommentar: Från tisdag morgon väst eller sydväst 15-20 m/s
Halland
Varning klass 1 höga flöden
Var: Rolfsån nedre delarna När: Flöden är sjunkande men ligger kvar på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Norra Västergötland
Varning klass 1 höga flöden
Var: Tidan övre delen När: Flödena väntas ligga på klass 1-nivå veckan ut. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå.
Sydväst Vänern
Varning klass 1 höga flöden
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden
Var: Bräkneån När: Flödena ligger på klass 1-nivå och fortsätter stiga. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 2-nivå under vecka 9.
Bohuskusten+Göteborg
Varning klass 1 höga flöden
Var: Göta älv och Kungälv När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Östra Jönköping
Varning klass 1 höga flöden
Var: Lagan övre delen När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: -
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden
Var: Bräkneån När: Flödena ligger på klass 1-nivå och fortsätter stiga. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: Flödena kan nå klass 2-nivå under vecka 9.
Syd Vättern
Varning klass 1 höga flöden
Var: Tidan övre delen När: Flödena väntas ligga på klass 1-nivå veckan ut. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden
Var: Lagan övre delen När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: -
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 1 höga flöden
Var: Rolfsån nedre delarna När: Flöden är sjunkande men ligger kvar på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Västra Jönköping
Varning klass 1 höga flöden
Var: Lagan övre delen När: Flödena ligger på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden. Kommentar: -
Österlen
Varning klass 1 höga flöden
Var: Skräbeån med biflöden När: Flödena ligger på klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Inre Dalsland
Varning klass 1 höga flöden
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Skåne
Varning klass 1 höga flöden
Var: Helge å nedströms Knislinge När: Flödena är stigande. Kulmen förväntas i slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Kalmar
Varning klass 1 höga flöden
Var: Lyckebyån När: Flödena ligger på klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till slutet av vecka 9. Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Värmland
Varning klass 1 höga flöden
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Östra Kronoberg
Varning klass 1 snöfall
När: Tisdag morgon och förmiddag. Var: Hela området. Intensitet: 5-10 cm snö eller blötsnö. Kommentar: Snöfallet övergår i regn under dagen.
Sydväst Vänern
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö, ymnigast under eftermiddagen. Kommentar: -
Norra Västergötland
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Främst i södra delen Intensitet: 10-15 cm snö, mest i södra delen. Kommentar: -
Östergötland
Varning klass 1 snöfall
När: Snöfall som från tisdag eftermiddag kan vara ymnigt. Var: Mest snö i södra delen. Intensitet: 5-10 cm Kommentar: Närmast kusten delvis regn.
Kalmar
Varning klass 1 snöfall
När: Från tisdag morgon till tisdag kväll. Var: I västra och norra delen. Intensitet: 5-10 cm snö eller blöt snö Kommentar: Utmed kusten mest regn. I södra delen övergående i regn under dagen.
Halland
Varning klass 1 snöfall
När: Från sent natt till tisdag till och med tisdag förmiddag. Var: Östra och norra delen. Intensitet: Omkring 5 cm snö eller blötsnö Kommentar: Snöfallet börjar övergå i regn under dagen
Bohuskusten+Göteborg
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö, troligen mest under eftermiddagen. Kommentar: -
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö Kommentar: -
Syd Vättern
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö Kommentar: -
Västra Jönköping
Varning klass 1 snöfall
När: Från tisdag morgon till tisdag kväll. Var: Hela området. Intensitet: 10-15 cm snö eller blötsnö. Kommentar: I södra delen under eftermiddagen regn.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdag morgon och förmiddag. Var: Hela området. Intensitet: 5-10 cm snö eller blötsnö. Kommentar: Snöfallet övergår i regn under dagen.
Östra Jönköping
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö Kommentar: -
Inre Dalsland
Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö, ymnigast under eftermiddagen. Kommentar: -
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Från natt mot tisdag Var: Hela området Nivå: 70-80 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Södra Östersjön
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Natt mot tisdag och tisdag morgon Var: Hela området Nivå: Ca 90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Från tisdag kväll Var: Södra delen Nivå: Ca 75 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Öresund
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Natt mot tisdag Var: Söder om bron Nivå: Ca 90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Tillsvidare Var: Hela området, inklusive Gotland Nivå: 75-85 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Ålands hav
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Från tisdag kväll Var: Hela området Nivå: 80-90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Norra Östersjön
Varning klass 1 högt vattenstånd
När: Tillsvidare Var: Hela området Nivå: 75-90 cm i RH 2000 Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.
Österlen
Varning klass 1 mycket hårda vindbyar
När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: 21-24 m/s Kommentar: -
Skåne
Varning klass 1 mycket hårda vindbyar
När: Tisdag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: 21-24 m/s Kommentar: -
Varning klass 1
Inre Dalsland Varning klass 1 höga flöden
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: -
Varning klass 1
Inre Dalsland Varning klass 1 snöfall
När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: 10-15 cm snö, ymnigast under eftermiddagen. Kommentar: -
Förklaring av varningsklasserna
  • Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
  • Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
  • Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.
Färgelanda
Veckodag TempUpplevdVäder Nederbörd Vind/Byvind
mån 24 feb-1°0,2 - 1 mmSO 2 (4) m/s
mån 24 feb
07:23 17:28
23:00-1°Snöfall0,2 - 1 mmSO 2 (4) m/s
tis 25 feb-6°SnöfallSnöfall10 - 15 mmO 8 (20) m/s
tis 25 feb
07:20 17:30
00:00-2°Snöfall0,2 - 1 mmSO 2 (6) m/s
01:00-1°Snöblandat regn0,2 - 1 mmO 2 (5) m/s
02:00-1°Snöblandat regn0,2 - 1 mmO 2 (6) m/s
03:00-2°Snöblandat regn< 0,2 mmO 3 (6) m/s
04:00-2°MuletUppehållO 3 (7) m/s
05:00-2°MuletUppehållO 3 (8) m/s
06:00-5°Mulet< 0,2 mmO 5 (11) m/s
07:00-5°Snöfall0,2 - 1 mmO 6 (13) m/s
08:00-5°Snöfall0,2 - 1 mmO 6 (14) m/s
09:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 7 (16) m/s
10:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 7 (17) m/s
11:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (18) m/s
12:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (18) m/s
13:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (20) m/s
14:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (20) m/s
15:00-6°Snöfall1 - 2 mmO 8 (20) m/s
16:00-6°Snöfall1 - 2 mmO 8 (19) m/s
17:00-6°Snöfall1 - 2 mmO 8 (19) m/s
18:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (18) m/s
19:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (18) m/s
20:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (18) m/s
21:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (18) m/s
22:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmO 8 (18) m/s
23:00-6°Snöfall0,2 - 1 mmNO 7 (18) m/s
ons 26 feb-5°-5°SnöfallVäxlande molnighet0,2 - 1 mmNO 5 (14) m/s
ons 26 feb
07:17 17:33
00:00-6°Snöfall< 0,2 mmNO 7 (17) m/s
01:00-6°Mulet< 0,2 mmNO 7 (17) m/s
02:00-5°MuletUppehållNO 6 (16) m/s
03:00-1°-7°MuletUppehållNO 6 (14) m/s
04:00-1°-7°MuletUppehållNO 6 (14) m/s
05:00-2°-7°MolnigtUppehållNO 5 (13) m/s
06:00-2°-7°MolnigtUppehållNO 5 (12) m/s
07:00-2°-7°MolnigtUppehållNO 5 (12) m/s
08:00-2°-7°Växlande molnighetUppehållNO 5 (12) m/s
09:00-1°-7°Växlande molnighetUppehållNO 6 (13) m/s
10:00-1°-7°Växlande molnighetUppehållNO 6 (14) m/s
11:00-5°Växlande molnighetUppehållNO 5 (14) m/s
12:00-5°Växlande molnighetUppehållNO 5 (13) m/s
13:00-4°Växlande molnighetUppehållNO 5 (13) m/s
16:00-5°MuletUppehållNO 5 (11) m/s
19:00-2°-7°Växlande molnighetUppehållNO 4 (10) m/s
22:00-5°-10°Växlande molnighetUppehållNO 4 (9) m/s
tor 27 feb-2°-9°-3°Lätt molnighetLätt molnighetUppehållNO 1 (5) m/s
tor 27 feb
07:15 17:35
01:00-7°-12°Lätt molnighetUppehållNO 3 (6) m/s
07:00-9°-14°KlartUppehållN 3 (6) m/s
13:00-2°-3°Lätt molnighetUppehållNO 1 (5) m/s
19:00-6°-11°Lätt molnighetUppehållN 3 (5) m/s
fre 28 feb-11°-2°MolnigtMuletUppehållSV 4 (10) m/s
fre 28 feb
07:12 17:38
01:00-9°-14°MolnigtUppehållN 3 (6) m/s
07:00-11°-17°Växlande molnighetUppehållNV 3 (4) m/s
13:00-2°MuletUppehållSV 4 (10) m/s
19:00-3°MuletUppehållSV 4 (10) m/s
lör 29 feb-1°MuletMuletUppehållSO 4 (12) m/s
lör 29 feb
07:09 17:40
01:00-4°MuletUppehållSV 3 (8) m/s
07:00-4°MuletUppehållS 4 (8) m/s
13:00-1°MuletUppehållSO 4 (12) m/s
19:00-5°MuletUppehållO 5 (11) m/s
sön 1 mar-1°SnöfallMulet5 - 10 mmNO 3 (7) m/s
sön 1 mar
07:06 17:42
01:00-2°Snöfall5 - 10 mmO 2 (8) m/s
07:00-2°Snöfall1 - 2 mmO 2 (6) m/s
13:00-1°MuletUppehållNO 3 (7) m/s
mån 2 mar-5°MuletSnöfall1 - 2 mmNO 5 (11) m/s
mån 2 mar
07:04 17:45
01:00-1°MuletUppehållSV 1 (3) m/s
13:00-5°Snöfall1 - 2 mmNO 5 (11) m/s
tis 3 mar-3°SnöfallSnöfall5 - 10 mmSO 4 (13) m/s
tis 3 mar
07:01 17:47
01:00-5°Snöfall2 - 5 mmO 6 (15) m/s
13:00-3°Snöfall2 - 5 mmSO 4 (13) m/s
ons 4 mar-2°HalvklartMuletUppehållNO 1 (9) m/s
ons 4 mar
06:58 17:49
01:00-2°-5°HalvklartUppehållNO 2 (8) m/s
13:00MuletUppehållNO 1 (9) m/s